13 dní s Hymnom na lásku

Milí priatelia, ponúkame vám 13 dňový program s každodennou biblickou exegézou jednotlivých charakteristických čŕt lásky podľa sv. Pavla, ktoré uvádza v jednom z najkrásnejších hymnov na lásku, aký poznáme.

Ak ste sa zatiaľ neregistrovali v niektorom z našich programov združenia Efez, tak môžete tak spraviť skrze tento projekt. Ak ste už boli súčasťou niektorej z našich obnov, tak sa registrovať nemusíte, novénu budeme posielať všetkým z ONLINE EFEZU.

Pozývame zvlášť všetkých manželov, snúbencov ako aj páry, ktoré si chcú prehĺbiť svoj vzťah a otvoriť sa pre vanutie Ducha Sväteho. No taktiež jednotlivcov, ktorý chcú skrze Hymnus na lásku očakávať vyliatie lásky Ducha Svätého na Turíce. Nech sa Trojjediný Boh rozlieva v našich manželstvách a rodinách, v našich srdciach. Začíname v pondelok, 10.5.2021.

Registračný formulár: link

Čaká nás:

  • Vzývanie Ducha Svätého – Veni Creator Spiritus
  • prečítanie Hymnu na lásku
  • zamyslenie nad vybranou časťou v kontexte exhortácie „Amoris leatitie“
  • Modlitba k Svätej rodine

Modlitba k Svätej rodine

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame.
Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi.
Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený a pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.
Svätá nazaretská rodina, daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne.
Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.