Biblické TRIO – Fratelli Tutti

Zverejnený

Spoločenstvo Efez vás pozýva na adventnú duchovnú prípravu. Vytvor si vlastné biblické trio a vstúp do mozaiky svojho a Ježišovho života. Čaká nás 8 spoločných stretnutí (alebo ONLINE, podľa situácie s pandémiou). 7 stretnutí s Ježišom podľa Lk evanjelia a záverečné hodnotiace tento projekt a vašu prípravu. Vízia TRIAVychádza z Písma, kde Pán hovorí, “kde […]

Obnova Totus Tuus

Zverejnený

Spoločenstvo Efez a farnosť Povýšenia svätého Kríža vás pozývajú na 33. dňovú prípravu úplného zasvätenie sa Trojjedinému Bohu, prostredníctvom Panny Márie. Túto duchovnú prípravu si môžete vykonať individuálne, spoločne v rodine, v modlitbovom či farskom spoločenstve alebo v online spojení s nami cez streamovaný program (daliborko.sk/tv/). Totus Tuus! Tak znie názov našej spoločnej duchovnej obnovy. Tieto slová nám taktiež pripomínajú veľkého […]