Category Archives: Novinky

Biblické plány

Na tejto stránke nášho farského evanjelizačného združenia ti ponúkame Biblické plány, ktoré vytvorili členovia nášho spoločenstva. Božie slovo je podľa listu Efezanom mocným mečom Ducha. Zober si preto niektorý z týchto plánov a začni bojovať dobý boj o slobodné a čisté srdce. „Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho […]

BIBLICKÝ PLÁN NA 40 DNÍ PÔSTU

Vnímaš vo svojom živote, že potrebuješ čosi zmeniť? Že, niečo ti chýba? Milí priateľu, potom vitaj na našej spoločnej ceste. Ako vravel už sv. Augustín: „Pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe“ (Vyznania, I,1,1). Pôst je čas zastavenia sa, obrátenia svojho srdca k Bohu mimoriadnym spôsobom, oveľa intenzívnejším ako počas roka. […]

BIBLICKÉ TRIO (2021) I. & II. CYKLUS

Farnosť Povýšenia sv. Kríža a spoločenstvo Efez vás pozývajú na pôstnu duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvor si vlastné biblické trio a nechaj sa viesť Božím slovom v I. alebo II. cykle nášho kurzu, podľa vášho výberu. Čaká nás 7 (I. cyklus), alebo 5 (II. cyklus) spoločných stretnutí, osobne alebo ONLINE, podľa situácie s pandémiou. I. cyklus: Stretnutie s Ježišom podľa Lk evanjelia. […]

Obnova Totus Tuus

Spoločenstvo Efez a farnosť Povýšenia svätého Kríža vás pozývajú na 33. dňovú prípravu úplného zasvätenie sa Trojjedinému Bohu, prostredníctvom Panny Márie. Túto duchovnú prípravu si môžete vykonať individuálne, spoločne v rodine, v modlitbovom či farskom spoločenstve alebo v online spojení s nami cez streamovaný program (daliborko.sk/tv/). Totus Tuus! Tak znie názov našej spoločnej duchovnej obnovy. Tieto slová nám taktiež pripomínajú veľkého […]