Category Archives: Novinky

Biblické triá na pôstne obdobie 2023

Farnosť Povýšenia sv. Kríža a spoločenstvo Efez vás pozývajú na pôstnu duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvor si vlastné Biblické Trio a nechaj sa viesť Božím slovom. Pre tento pôst sme pre vás pripravili 2 témy: Máme pre vás zároveň výzvu – viacerí z vás, ktorí ste už zvyknutí na tento formát duchovného zdieľania, máte vytvorené trio v stálej […]

„Vianočný pozdrav pre vás“

Milovaná sestra a milovaný brat v Kristovi, ďakujeme Ti za prejavenú priazeň v roku 2022 – za tvoje modlitby, duchovnú účasť na chválach, biblických triách alebo iných aktivitách spoločenstva EFEZ, na ktorých si sa zúčastnil. Žehnáme Ti: A pre vás všetkých aj jeden hudobný „vianočný darček“:-) Tešíme sa na vás aj počas celého nového roku […]

Advent so sv. Jozefom – biblické trio

Farnosť Povýšenia sv. Kríža a spoločenstvo Efez vás pozývajú na advetnú duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvor si vlastné Biblické Trio a nechaj sa viesť Božím slovom. Čaká nás 4 stretnutí zameraných adventnú prípravu so sv. Jozefom. Veríme, že Pán vás skrze Písmo povzbudí, aby ste boli soľou zeme a svetlom sveta kdekoľvek ste. Nech sa Pán oslávi v našich životoch.  REGISTRÁCIA DO […]

Objav Ducha Svätého

Farnosť Povýšenia sv. Kríža a spoločenstvo Efez vás pozývajú na turičnú duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvor si vlastné Biblické Trio a nechaj sa viesť Božím slovom. Čaká nás 5 stretnutí zameraných na premenu srdca, chceme budovať s Božou milosťou „Objav Ducha Svätého“. Veríme, že Pán vás skrze Písmo povzbudí, aby ste boli soľou zeme a svetlom sveta kdekoľvek ste. Nech sa Pán […]

Nové srdce

Farnosť Povýšenia sv. Kríža a spoločenstvo Efez vás pozývajú na pôstnu duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvor si vlastné Biblické Trio a nechaj sa viesť Božím slovom. Čaká nás 6 stretnutí zameraných na premenu srdca, chceme budovať s Božou milosťou „Nové srdce“. Pozývame vás vnímať znamenia čias cez vybrané texty Svätého Písma (o láske k cudzincom, o odovzdanosti sa Božej […]

SION 120

Viacerí z vás určite poznáte modlitebné a pútnické miesto Medžugorie. Možno ste jeho veľkí priatelia a priaznivci, verní pútnici. Po mojom poslednom návrate z Medžugoria, z milostivých miest kopcov Križevac či Podbrdo, ma nadchla myšlienka vystúpiť na duchovný vrch, na vrch Sion. Hlbšie prehĺbiť vo svojom vnútri duchovnú cestu, ktorú už 40 rokov zjavuje Panna Mária, Kráľovná pokoja. Myslím si, […]

Advent s Máriou

Farnosť Povýšenia sv. Kríža a spoločenstvo Efez vás pozývajú na adventnú duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvor si vlastné Biblické Trio a nechaj sa viesť Božím slovom. Čakajú vás 4 stretnutia zamerané na osobu Panny Márie v Lukášovom evanjeliu a bonusové Vianočné stretnutie k tomu. Vízia TRIA Vychádza z Písma, kde Pán hovorí, “kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v […]

13 dní s Hymnom na lásku

Milí priatelia, ponúkame vám 13 dňový program s každodennou biblickou exegézou jednotlivých charakteristických čŕt lásky podľa sv. Pavla, ktoré uvádza v jednom z najkrásnejších hymnov na lásku, aký poznáme. Ak ste sa zatiaľ neregistrovali v niektorom z našich programov združenia Efez, tak môžete tak spraviť skrze tento projekt. Ak ste už boli súčasťou niektorej z […]

BIBLICKÉ TRIO – pripravme sa na Turíce

Spoločenstvo Efez vás pozýva na duchovnú prípravu pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého pre malé spoločenstvo. Niektorí z vás sa rozhodli pokračovať v našom projekte Biblické Trio, niektorí ešte len začínate, čo sme taktiež veľmi radi, že ste dali šancu tomuto projektu. Tento krát vám ponúkame na rozjímanie 7 znamení Ježiša v Jánovom evanjeliu. Sú plné prítomnosti Ducha Božieho, hĺbky a […]

Biblické plány

Na tejto stránke nášho farského evanjelizačného združenia ti ponúkame Biblické plány, ktoré vytvorili členovia nášho spoločenstva. Božie slovo je podľa listu Efezanom mocným mečom Ducha. Zober si preto niektorý z týchto plánov a začni bojovať dobý boj o slobodné a čisté srdce. „Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho […]