„Advent v evanjeliách“ pre Biblické Triá v r. 2023

Farnosť Povýšenia sv. Kríža a spoločenstvo Efez vás pozývajú na adventnú duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvorte si vlastné Biblické Trio a nechajte sa viesť Božím slovom. Pre tento advent sme pre vás pripravili tému:

 • Advent v evanjeliách“ (počas celého adventu až do Troch kráľov). 

Máme pre vás zároveň výzvu – viacerí z vás, ktorí ste už zvyknutí na tento formát duchovného zdieľania, máte vytvorené Trio v stálej štruktúre – s tými istými osobami. Čo takto podeliť sa o túto skúsenosť s Triami a vytvoriť nové skupinky s oslovením nových ľudí? Týmto ste pozvaní, aby ste sa stali učeníkmi a pozvali ďalších na objavnú cestu s Pánom skrze jeho Slovo.

Veríme, že Pán vás skrze Písmo povzbudí, aby ste boli soľou zeme a svetlom sveta kdekoľvek ste. Nech sa Pán oslávi v našich životoch. 

REGISTRÁCIA DO 28.11.2023 – tu je link

(Pre nové Triá – stačí kliknúť na odkaz registrácia. Ak ste sa už v minulosti registrovali ako Trio, tak registráciu viac nepotrebujete.)

Vízia Tria

Vychádza z Písma, kde Pán hovorí, “kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi” (Mt 18,20) ako aj na inom mieste, hovorí o sile Tria nasledovné: “jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne.” (Kaz 4,12).

Trio je “učeníckym tímom”, v ktorom sa prežíva duch bratstva, spoločenstvo vzájomnej dôvery a otvorenie srdca. Pán Ježiš mal taktiež skupinu “troch” učeníkov, Petra, Jakuba a Jána, ktorým otváral viac tajomstvá svojho života a Písma. Chceme takto spoločne v malých “bratstvách” budovať veľké bratstvo s Ježišom uprostred.

Vlastnosti Tria

 • Sila spoločenstva: Triá sú zložená z troch osôb, ktoré sa spoločne snažia navzájom učiť. Každý sa učí od ostatných a každý umožňuje ostatným aby duchovne rástol.
 • Preukázateľnosť: každý člen Tria “skladá účty” ostatným dvom z toho, čo zažil, ako pracoval. To napomáha aj istej motivácii nezanechať rozjímanie nad Písmom a pracú s ním, a tiež na sebe.
 • Oceňujúci prístup: počas stretnutia v trojici sa každý účastník učí dávať oceňujúcu spätnú väzbu na to, čo počul od druhého. Zároveň je to pozvanie k aktívnemu (pozornému) načúvaniu a k vnímaniu Božej milosti v ich živote. Na každé stretnutie Tria tak aplikujeme Pavlove slová: “vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.” (1 Sol 5, 15).

Kontext Tria je veľmi jednoduchý

 • Počas týždňa doma rozjímaš nad daným Biblickým textom (1 x v týždni), podľa metodológie kurzu a robíš si poznámky do duchovného denníka (zašleme vám k tomu potrebný manuál).
 • Stretnutie v Triu je raz za týždeň, v priebehu niekoľkých týždňov, buď počas pôstneho či adventného obdobia (plus záverečné zhodnotenie).
 • Dĺžka trvania stretnutia max. 60 min!
 • V čase, ktorý vyhovuje všetkým trom osobám!
 • Na príjemnom mieste (pri káve, doma, v reštaurácii, alebo ONLINE)!

Materiál k rozjímaniu a k zdieľaniu v Triu

 • zašleme na váš email .pdf dokument s rozpisom čítaní;
 • delegát Tria, ktorého si vyberiete spomedzi seba (vedúci skupinky) bude dopredu informovaný, ako treba viesť skupinku Tria a ako pracovať so zadaným materiálom k rozjímaniu.

Trio vznikne, keď sa traja ľudia

 • zaviažu, že sa stretnú raz za týždeň v priateľskej atmosfére;
 • dohovoria sa spolu na mieste, dni a čase stretnutí raz týždenne;
 • zaviažu sa k vernosti, dochvíľnosti a dôvernosti (nebudú vynášať von, čo sa povedalo medzi nimi).

Členovia Tria

 • majú Bibliu, aspoň Nový Zákon;
 • prečítajú si biblický úryvok pred stretnutím;
 • používajú tabuľku (ktorá im bude zaslaná) a budú na jej základe odpovedať na dané otázky;
 • zapíšu si svoje odpovede do osobitného zošita;
 • v jednoduchosti sa zdieľajú;
 • počúvajú jeden druhého a zvlášť Ducha Svätého;
 • majú taktiež technické možnosti prejsť na ONLINE formu.

Tešíme sa, že ste sa pridali do tohto projektu, v modlitbe s vami

Stano Jaššák a tím spoločenstva EFEZ