Biblické plány

Na tejto stránke nášho farského evanjelizačného združenia ti ponúkame Biblické plány, ktoré vytvorili členovia nášho spoločenstva. Božie slovo je podľa listu Efezanom mocným mečom Ducha. Zober si preto niektorý z týchto plánov a začni bojovať dobý boj o slobodné a čisté srdce.

„Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.“ (Ef 1,17)

Naše biblické projekty sú skvelým zdrojom pre jednotlivcov, rodiny alebo malé skupinky. Ponúkame ti taktiež formáciu k vytvoreniu vlastného Biblického Tria, v ktorom môžeš rásť a budovať svoje srdce v kruhu najbližších priateľov.

Zaregistrujte sa do nášho e-mailového zoznamu na štúdium Biblie a budeš dostávať aktuálne ponuky nových Biblických plánov.