Objav Ducha Svätého

Farnosť Povýšenia sv. Kríža a spoločenstvo Efez vás pozývajú na turičnú duchovnú prípravu pre malé spoločenstvo. Vytvor si vlastné Biblické Trio a nechaj sa viesť Božím slovom. Čaká nás 5 stretnutí zameraných na premenu srdca, chceme budovať s Božou milosťou „Objav Ducha Svätého“. Veríme, že Pán vás skrze Písmo povzbudí, aby ste boli soľou zeme a svetlom sveta kdekoľvek ste. Nech sa Pán oslávi v našich životoch. 

REGISTRÁCIA DO 1.5.2022

(Pre nové Triá – stačí kliknúť na odkaz registrácia. Ak ste sa už v minulosti registrovali ako Trio, tak registráciu viac nepotrebujete.)

Vízia TRIA

Vychádza z Písma, kde Pán hovorí, “kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi” (Mt 18,20) ako aj na inom mieste, hovorí o sile Tria nasledovné: “jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne.” (Kaz 4,12).

Trio je “učeníckym tímom”, v ktorom sa prežíva duch bratstva, spoločenstvo vzájomnej dôvery a otvorenie srdca. Pán Ježiš mal taktiež skupinu “troch” učeníkov, Petra, Jakuba a Jána, ktorým otváral viac tajomstvá svojho života a Písma. Chceme takto spoločne v malých “bratstvách” budovať veľké bratstvo s Ježišom uprostred.

Vlastnosti TRIA

 • Sila spoločenstva: Triá sú zložená z troch osôb, ktoré sa spoločne snažia navzájom učiť. Každý sa učí od ostatných a každý umožňuje ostatným aby duchovne rástol.
 • Preukázateľnosť: každý člen tria “skladá účty” ostatným dvom z toho, čo zažil, ako pracoval. To napomáha aj istej motivácii nezanechať rozjímanie nad Písmom a pracú s ním, a tiež na sebe.
 • Oceňujúci prístup: počas stretnutia v trojici sa každý účastník učí dávať oceňujúcu spätnú väzbu na to, čo počul od druhého. Zároveň je to pozvanie k aktívnemu (pozornému) načúvaniu a k vnímaniu Božej milosti v ich živote. Na každé stretnutie tria tak aplikujeme Pavlove slová: “vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.” (1 Sol 5, 15).

Kontext TRIA je veľmi jednoduchý

 • Počas týždňa doma rozjímaš nad daným Biblickým textom (1 x v týždni), podľa metodológie kurzu a robíš si poznámky do duchovného denníka (zašleme vám k tomu potrebný manuál).
 • Stretnutie v Triu je raz za týždeň, v priebehu niekoľkých týždňov, buď počas pôstneho či adventného obdobia (plus záverečné zhodnotenie).
 • Dĺžka trvania stretnutia max. 60 min!
 • V čase, ktorý vyhovuje všetkým trom osobám!
 • Na príjemnom mieste (pri káve, doma, v reštaurácii, alebo ONLINE)!

Materiál k rozjímaniu a k zdieľaniu v TRIU

 • zašleme na váš email pdf. dokument s rozpisom čítaní;
 • delegát TRIA, ktorého si vyberiete spomedzi seba (vedúci skupinky) bude dopredu informovaný, ako treba viesť skupinku TRIA a ako pracovať so zadaným materiálom k rozjímaniu.

TRIO vznikne, keď sa traja ľudia

 • zaviažu, že sa stretnú raz za týždeň v priateľskej atmosfére;
 • dohovoria sa spolu na mieste, dni a čase stretnutí raz týždenne;
 • zaviažu sa k vernosti, dochvíľnosti a dôvernosti (nebudú vynášať von, čo sa povedalo medzi nimi).

Členovia TRIA

 • majú Bibliu, aspoň Nový Zákon;
 • prečítajú si biblický úryvok pred stretnutím;
 • používajú tabuľku (ktorá im bude zaslaná) a budú na jej základe odpovedať na dané otázky;
 • zapíšu si svoje odpovede do osobitného zošita;
 • v jednoduchosti sa zdieľajú;
 • počúvajú jeden druhého a zvlášť Ducha Svätého;
 • majú taktiež technické možnosti prejsť na ONLINE formu v prípade lockdownu.

Tešíme sa, že ste sa pridali do tohto projektu, v modlitbe s vami

Stano Jaššák a tím spoločenstva EFEZ