„Vianočný pozdrav pre vás“

Milovaná sestra a milovaný brat v Kristovi,

ďakujeme Ti za prejavenú priazeň v roku 2022 – za tvoje modlitby, duchovnú účasť na chválach, biblických triách alebo iných aktivitách spoločenstva EFEZ, na ktorých si sa zúčastnil. Žehnáme Ti:

  • aby Jeho radosť bola ako jemný lúč, ktorý objíme Tvoje srdce a naplní ho nielen nádejou, ale i radosťou – radosťou maličkého Dieťatka v jasličkách, ktoré prichádza dať všetko, aby získalo jediný pohľad lásky od Teba!
  • aby si si bol vedomý, že aj Ty si dar pre druhých, ktorý prišiel od Otca,
  • aby si „žil“ Vianoce nielen cez nastávajúce slávnostné dni, ale aj počas celého roka, keď sa budeš stretávať so živým Ježišom (v Eucharistii, v božom Slove, vo svojej modlitbovej komôrke, v chvále, v blížnych)
  • aby boli naplnené radosťou, šťastím a pokojom v kruhu najbližších.

A pre vás všetkých aj jeden hudobný „vianočný darček“:-)

Tešíme sa na vás aj počas celého nového roku 2023. Nech vás Pán žehná (Num 6, 24-26).

Za spoločenstvo EFEZ

Stano Jaššák